VCA, OHSAS 18001

VCA, OHSAS 18001


VCA is momenteel het meest voorkomende veiligheidsbeheerscertificaat in Nederland. Er zijn inmiddels al 20.000 bedrijven gecertificeerd.

Het systeem kent 1 ster (VCA*) certificering of 2 sters certificering (VCA**). VCA* is bedoeld voor kleinere bedrijven die werken als onderaannemer, VCA** voor bedrijven die werken als hoofdaannemer. Voor nadere informatie kijk op: www.ssvv.nl.

OHSAS 18001 is sinds mei 2005 geaccrediteerd als certificeerbaar schema. OHSAS is de norm voor management systeem certificatie op gebied van veiligheid. De nadruk wordt hierbij op de risico-inventarisatie gelegd.Naar verwachting zal in 2017 de OHSAS 18001 vervangen gaan worden door de ISO 45001. OHSAS benadert veiligheid vanuit een managementsysteem met als basis de risico inventarisatie en evaluatie met het accent op beheersen. OHSAS is ondergebracht bij SCCM evenals ISO 14001 voor milieu certificering, voor informatie kijk op: www.sccm.nl.