VCA, ISO 45001

VCA, ISO 45001


VCA is momenteel het meest voorkomende veiligheidsbeheerscertificaat in Nederland. Er zijn inmiddels al ruim 15.000 bedrijven gecertificeerd.

Het systeem kent 1 ster (VCA*) certificering of 2 sters certificering (VCA**). VCA* is bedoeld voor kleinere bedrijven die werken als onderaannemer, VCA** voor bedrijven die werken als hoofdaannemer. Voor nadere informatie kijk op: www.ssvv.nl.

OHSAS 18001 is sinds mei 2005 geaccrediteerd als certificeerbaar schema. OHSAS is de norm voor management systeem certificatie op gebied van veiligheid. De nadruk wordt hierbij op de risico-inventarisatie gelegd. In 2017 is de OHSAS 18001 vervangen door de ISO 45001. OHSAS benaderde veiligheid vanuit een managementsysteem met als basis de risico inventarisatie en evaluatie met het accent op beheersen. OHSAS is ondergebracht bij SCCM evenals ISO 14001 voor milieu certificering, voor verdere informatie kijk op: www.sccm.nl of contacteer ons.

Wat kunnen bij voor u betekenen?

Welke VCA is voor u geschikt en hoe zullen wij u daarmee helpen?

Samen met u zullen wij kijken hoe uw bedrijf er precies uitziet en in welke categorie die valt. Vervolgens zullen we samen de normen van de certificering doornemen en tot een conclusie komen wat de meeste efficiente manier is om aan die normen te gaan voldoen.