Milieu/CO2/MVO

Milieu/CO2/MVO


Beleidsbepalende elementen in een milieusysteem:

  • Identificeren CO2 emissiebronnen,
  • Inventariseren belangrijkste wetten waaraan voldaan moet worden;
  • Inventariseren belangrijkste productbepalende milieueisen (b.v. bouwstoffenbesluit, klant);
  • Analyseren van CO2 uitstoot;
  • Bepalen van reductiedoelen;
  • Organiseren milieukennis en kunde;
  • Zorgdragen voor de juiste contactadressen;
  • Meedingen in aanbestedingen.