Kosten/resultaat analyse

Cost Score Card / Forward Costing


Database: de Costmanager

Kaplan & Cooper concluderen in hun boek "Kosten en Resultaat":

"Managers missen de juiste kosten-informatie"

Met de Costmanager kan iedere manager toekomstgericht kosten- en batensimulaties maken.

De Costmanager biedt hulp bij het nemen van beslissingen en zorgt ervoor dat op elk organisatieniveau de juiste interpretatie van kosten en opbrengsten mogelijk is.

De Costmanager is een uniek product en levert een nieuwe kijk op kijken naar organisaties en werken met doelstellingen en prestatie-indicatoren.