ISO 14001

ISO 14001


ISO 14001 is de management systeem certificatie norm voor milieu. Dit schema is ondergebracht bij de SCCM, voor nadere informatie zie www.sccm.nl.

Belangrijke elementen in een milieucertificeringstraject zijn:

  • Het opzetten van een milieu-aspectenregister;
  • Nagaan of aan welke milieuwetgeving voldaan moet worden (is er bijvoorbeeld een milieuvergunning of geldt een AmvB);
  • Opzetten van een (milieu)managementsysteem (Plan, do, check, act is hierbij de leidraad, ookwel afspraken maken, uitvoeren, controleren en verbeteren)