ISO 14001

ISO 14001


ISO 14001 is de management systeem certificatie norm voor milieu. Dit schema is ondergebracht bij de SCCM, voor nadere informatie zie www.sccm.nl.

Belangrijke elementen in een milieucertificeringstraject zijn:

  • Het opzetten van een milieu-aspectenregister;
  • Nagaan of aan welke milieuwetgeving voldaan moet worden (is er bijvoorbeeld een milieuvergunning of geldt een AmvB);
  • Opzetten van een (milieu)managementsysteem (Plan, do, check, act is hierbij de leidraad, ookwel afspraken maken, uitvoeren, controleren en verbeteren)

Wat kunnen bij voor u betekenen?

ISO 14001 is een certificaat die voor veel opdrachtgevers een vereiste is.

Om u te helpen met het ISO 14001 certificaat zullen wij de volgende stappen doorlopen:

  • Context van de organisatie
  • Leiderschap
  • Planning
  • Ondersteuning
  • Uitvoering
  • Evaluatie van de prestaties
  • Verbetering

Wij gaan voor een aanpak op maat en zullen niet een onnodig moeilijke omweg adviseren.