Arboexpert.nl

Arboexpert.nl


Risico's en personeel:

  • 104 Weken risico van doorbetaling bij ziekte (art. 629 BW).
  • De werkgever is eerste verantwoordelijke bij re-integratie.
  • Het UWV beoordeelt de inspanningen van re-integratie, bij onvoldoende inspanning , kan de werkgever een boete krijgen van 52 weken verlenging van de loondoorbetaling.
  • Een werknemer die in de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) instroomt, betekent 10 jaar lang een verhoogde gedifferentieerde premie bij het UWV.

U begrijpt dat investeren in gezondheidsmanagement snel rendabel is. Niet door alles uit te besteden, want dat werkt niet.
Hoe kunt u kosten besparen door de re-integratie passend en goed uit te voeren en daarnaast beter grip te krijgen op deze risico's? Welke maatregelen werken wel en welke niet?

Lees meer op de website van arboexpert.