ARBO

ARBO


Belangrijke beleidsbepalende arbo elementen:

 • Zorgen voor een veilig ontwerp (o.a. voldoen aan CE criteria);
 • Uitvoeren risico inventarisatie en evaluatie;
 • Opzetten taakrisico analyse;
 • Voldoen aan de machinerichtlijn;
 • Oprichten van een veiligheidsoverlegorgaan;
 • Vastleggen risico's toeleveranciers en onderaannemers;
 • Opzetten van beheersings en monitors mechanismen.

Belangrijke uitvoerende arbo elementen:

 • Zorgdragen voor voldoende voorlichting en onderricht (o.a. startwerk);
 • Zorgdragen voor een bedrijfshulpverleningsorganisatie;
 • Opzetten bedrijfsnoodplannen (er ermee oefenen!);
 • Verzorgen juiste PBM's;
 • Continue nadenken over bronmaatregelen (b.v. zorgen voor omkasting waardoor het geluidsniveau acceptabel wordt en er geen gehoorbescherming meer is);
 • Tijdig keuren van gereedschappen;
 • Medewerkers veelvuldig motiveren en instrueren over Arbo zaken.